• Oldebroek laat met zich sollen?

  05 juni − VVD fractie Oldebroek Lees verder

 • Kijkend naar 2017

  25 mei − Beschouwingen op de Perspectieven nota! Lees verder

 • Referendum op 6 april !

  31 maart − VVD fractie Oldebroek Lees verder

 • Nieuwe afslag A28, ja of nee?

  22 december − Column Huis aan Huis 22-12-2015 Lees verder

 • En weer gaat er geld naar dorpshuis Wezep!

  21 december − Van de fractie Lees verder

 • Bedrijventerrein H2O deal in gevaar !!

  18 december − Van de fractie VVD Lees verder

 • Begroting Oldebroek 2016

  © Henk Kemp

  13 november − Henk kemp Lees verder

 • Eerlijke behandeling voor bezitters van honden

  13 november − Oldebroek is van hondenbelasting af! Lees verder

 • Oldebroek wil van hondenbelasting af!

  28 oktober − VVD Fractie Lees verder

 • Einde vluchtelingen debat in Oldebroek?

  © VVD fractie

  10 oktober − Fractievoorzitter Lees verder

 • Vluchtelingen naar Wezep?

  © Henk Kemp

  03 oktober − VVD fractievoorzitter Lees verder

 • Oldebroeker Raad loopt warm.

  © Fractie

  25 juli − Dossier Mulligen Lees verder

 • Dorpshuis Wezep gaat verbouwen

  22 juli − Dorpshuis Wezep gaat verbouwen Lees verder

 • Steun uit (on)verwachte hoek voor VVD

  01 juni Lees verder

 • Windmolens #19

  01 juni Lees verder

 • Uw geld in goede handen

  03 mei − De VVD Oldebroek is een partij met mensen die dezelfde principes en die dezelfde visie delen. En wij geloven dat wij met onze uitgangspunten een betere en mooiere samenleving kunnen realiseren. Onze standpunten vloeien voort uit onze principes en visie maar zullen nooit een doel op zich zelf zijn. Onze standpunten zijn de bouwstenen om die mooiere en betere samenleving te realiseren. Lees verder

 • Toekomst Perspectief

  03 mei − In de raadsvergadering van 26 maart jongstleden vraagt het College de raad richtinggevende uitspraken te doen over het toekomstperspectief H2O en over verkenning van een alternatieve route. De VVD wijst erop dat de timing en het naar buiten brengen van dit voorstel geen schoonheidsprijs verdiend. Het College verwijst naar het rapport Sterk Bestuur. Hierin staat een aantal aanbevelingen die aandacht behoeven. Zoals bijvoorbeeld de aanbeveling dat Hattem samenwerking met Zwolle moet zoeken, en Heerde naar Epe of Stedendriehoek. Of dat Oldebroek sterker kan worden door samenwerking met Elburg te zoeken. Ook de aanbeveling dat Gemeente- en Provinciegrenzen ter discussie mogen staan en een deel van Oldebroek kan aansluiten bij Heerde! De VVD viel bijkans van haar stoel! Gelukkig onderschrijft het College onze verbazing. De VVD hecht dan ook weinig tot geen waarde aan dit rapport. De VVD weet dat in de toekomst de gemeente Oldebroek niet groot genoeg is om alle taken efficiĆ«nt uit te voeren. Daarom is verregaande samenwerking noodzakelijk. In 2012 is een rapport van Wagenaer en Hoes gepresenteerd met daarin conclusies met betrekking tot samenwerkingsvormen in H2O-verband. De voltallige raad in de gemeente Oldebroek heeft destijds ingestemd met dit onderzoek. Dat nu enkele partijen zich electoraal achter de oren krabben, komt de loyaliteit voor de gemeente Oldebroek niet ten goede. In 2012 stonden de drie burgemeesters als blozende bruiden te verkondigen dat de deadline 1 januari 2017 is voor een fusie in H2O verband. Nu, maart 2015, vraagt het College richtinggevende uitspraken van de raad, maar nu een heel andere kant op. De VVD vindt het niet gepast om in verkeringstijd al om te zien naar andere eventuele huwelijkskandidaten. Zeker als je bedenkt dat Hattem en Heerde over twee maanden met een visie komen. Dat het College al tot de conclusie is gekomen dat er voor een fusie met Hattem en Heerde geen basis is, vindt de VVD veel te voorbarig. De VVD is van mening dat een pas op de plaats moet worden gemaakt en dat eerst moet worden afgewacht waar Hattem en Heerde mee komen. De VVD volgt de ontwikkelingen op de voet. Lees verder