VVD in de regio overlegt met VVD 2e Kamer!

Afgelopen week had de VVD fractie van Oldebroek via een digitale weg een goed gesprek met 2 leden van de VVD 2e kamerfractie, Martin Worsdorfer en Albert vd Bosch.
Aanleiding van het gesprek was de zorgen die bij de lokale fractie leven over uitvoeringsproblemen  en het financiële gevolg van de overheveling van onder andere de jeugdzorg naar de gemeenten.

Juist omdat lokaal er een lagere drempel voor hulp lijkt te zijn wat de vraag groter maakt, en de lagere bijdrage van het Rijk zorgt ervoor dat de gemeente financieel er geweldig bij inschiet. Daar bovenop komt nog eens de vele extra kosten die de Coronacrisis met zich mee brengen.

Het initiatief werd ook breed gesteund door de VVD fracties van Zwolle met Jeroen Doornbos  en Kampen met Beent Keulen, die zich ook actief mengden in de discussie.

Gezamenlijk konden wij onze zorgen bij de 2e kamerleden delen en praten over kansen en mogelijkheden. Ook waren er enkele zaken als de definitie “nadeelgemeente” die bij de kamerleden onbekend waren. Zij gaan in elk geval aandacht vragen voor onze positie en zullen zeker ons op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Al met al een goed overleg, al leeft bij alle deelnemers de hoop dat volgende bijeenkomsten weer normaal op een  fysieke wijze kunnen plaats vinden.

Stay save !

 

Henk Kemp

VVD Oldebroek


Martin Wörsdörfer                             Albert van den Bosch

Tweede Kamerlid                                Tweede Kamerlid