Hoe politiek bewust is de inwoner?

U heeft vast gehoord dat de gemeente meedenkt over de energieplannen voor de toekomst. Mogelijk heeft u zelf hier over meegepraat of meegedacht. De Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) wordt binnenkort vastgesteld. De doelstelling van gemeente Oldebroek om klimaatneutraal te zijn in 2050 kan alleen bereikt worden met 35% energiebesparing. Oftewel 21 windmolens, 25 hectare aan zonnepanelen en alle daken vol met panelen.


 

Op dit moment worden er vier windmolens bij Hattemerbroek gerealiseerd en zijn er vergevorderde plannen voor een zonnepark op de locatie Heidehoek in Wezep. Als we de ambities voor 2050 waar willen maken hebben we dus nog een veelvoud van hectares zonnepanelen nodig en verveelvoudiging van windmolens. Daarom heeft de VVD een aparte toelichting gestuurd naar de RES organisatie waarin wij ons standpunt met betrekking tot de concept RES 1.0 uiteen zetten.

 

De VVD is van mening dat de windmolens in Hattemerbroek op een negatieve manier invloed hebben op het landschap. De opbrengsten van de windmolens vallen in het niet als men kijkt naar de schade die de windmolens aan het landschap berokkenen.

 

Tot nu toe liggen er in de gemeente Oldebroek slechts op 20% van de daken zonnepanelen. Dit waren de makkelijke meters, maar de uitdaging om de rest van de daken vol te krijgen ligt nog voor ons. De focus van de RES ligt dan ook op zonne-energie, maar het feit dat het gebied rondom knooppunt Hattemerbroek wordt genoemd als onderzoeksgebied voor extra windmolens baart ons grote zorgen. De VVD is tot nu toe de enige partij die expliciet heeft aangegeven dat extra windmolens in Hattemerbroek geen optie zijn.

 

De VVD is nog steeds van mening dat de duurzaamheidsdoelstellingen niet alleen met zonne- en windenergie kunnen worden opgelost. Dat vindt nu ook een meerderheid in de landelijke politiek, want ook in de landelijke politiek pleit men voor een onderzoek naar kernenergie. 

 

Bent u het met ons eens of wilt u meepraten en meedenken? Neem eens contact met ons op.

 

Henk Kemp

VVD fractie