Wie wordt nu voor de gek gehouden?

Burgerparticipatie, een mooi woord voor inwoners die meepraten en denken, vindt het College van Oldebroek heel belangrijk. En natuurlijk vinden alle partijen in de gemeenteraad dat ook.


 

Maar voor de VVD is het wel belangrijk om eerst aan te geven waar het over gaat, wat de mogelijkheden en belangen zijn, en wat de spelregels zijn. Daarnaast moet het vanaf het begin helder zijn wat de financiële consequenties, de kosten of de opbrengsten mogen of uiterlijk moeten zijn. En zeker moet ook duidelijk zijn wie uiteindelijk de  finale beslissing neemt over het definitieve plan. En daarmee ook de eindverantwoordelijkheid heeft.

 

Wat is het geval:  Het College lanceert  een concept idee om de Wezeper voetbalclub WHC te verhuizen naar een nieuw te ontwikkelen sportpark aan de Voskuilerdijk, en de inwoners mogen meepraten en denken.

Op het moment dat de  inwoners van Hattemerbroek nog praten over wel, niet, waar en hoe dan, wordt door het college al gesproken met omwonenden van het huidige WHC terrein over woningbouw, straten, bouwhoogten enz .

Bij de inwoners rond de Voskuilerdijk  is nog niets bekend wat de voorwaarden als inrichten van een nieuw park, welke verenigingen, welk oppervlak , lichtmasten, parkeerplaatsen en toegangsroutes enz  zullen zijn.  

Gelijker tijd spreken  de inwoners rond het huidige sportterrein al over wensen als betaalbare woningbouw, straten, groen invulling  enz.

 

Is dit nu participatie?  Het College komt met een leuk plan, maar als iedereen heeft meegedacht, mag de raad uitzoeken of het financieel wel haalbaar is. Komen er voldoende  woningen, is er genoeg draagvlak, willen/kunnen de verenigingen financieel bijdragen?

Zo niet, dan zijn alle moeite en mooie plannen voor niets geweest.  

Voor de gek gehouden dus.

Weg tijd, weg inspraak, weg mooie dromen, misschien ook wel opluchting bij sommigen.

Waarom niet éérst de voorwaarden beter beschreven?

 

Tijd voor verandering! Het is tijd voor VVD!

 

Namens de VVD fractie,

Henk Kemp