Het zijn drukke tijden!

Het zijn drukke en onzekere tijden voor een raadsfractie tijdens de Corona pandemie. Daarnaast deze maand de begroting voor 2022 van het College beoordelen, Algemene Beschouwingen voorbereiden en nog deze column schrijven.


En dan komen er ook nog over 4 maanden verkiezingen voor de gemeenteraad. Dus de VVD Oldebroek is erg druk met het samenstellen van het verkiezingsprogramma, want de kiezer wil komende 16 maart wel graag weten welke onderwerpen de lokale VVD zeker als speerpunt heeft gekozen.

Daarnaast willen de kiezers natuurlijk weten op welke personen zij de komende 4 jaar kunnen rekenen bij zaken die zij belangrijk achten in de gemeenteraad en commissie vergaderingen.

Het zoeken naar nieuwe gezichten, en mensen die tijd en motivatie willen steken in al die belangrijke onderwerpen die spelen in de gemeente, kost best veel tijd.

Want je wilt uiteraard wel graag capabele mensen op een verkiezingslijst, die niet alleen een kritische blik kunnen werpen op zaken, maar ook willen meedenken en praten over oplossingen. En daar ook nog verantwoording voor willen nemen.

Kom daar tegenwoordig nog maar eens om, in een tijd waarin weinigen nog echt tijd willen steken in algemeen en openbaar belang.

Om nu te voorkomen dat je mensen zomaar voor de politieke leeuwen gooit zonder enige voorbereiding, zoeken we ook nog eens mensen die al ingelezen en opgeleid zijn voor al het werk wat een goed raadslid bezig houdt.

Toch  is het de VVD Oldebroek  weer gelukt  met een lijst te komen waar naast ervaring, ook jonge, serieuze,  kritische kandidaten op staan met kennis en kunde, en zelfs al 4 jaar meedraaien in vertegenwoordigende commissies! Getraind, capabel en klaar om de komende raadsperiode  het raadslidmaatschap succesvol in te kunnen vullen. Om als uw volksvertegenwoordiger, uw idee├źn en belangen,  naar eer en geweten in de Oldebroeker politieke arena te kunnen vertegenwoordigen.

Zij rekenen straks op uw steun!

 

Henk Kemp

VVD fractievz.