De tijd van kleur bekennen!

Politiek spannende tijden komen er aan, het is tijd voor Gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dan kunt u als inwoner, weer zelf bepalen wie en welke partij uw vertrouwen krijgt om de komende 4 jaar onze gemeente te besturen.

De afgelopen 4 jaar heeft de VVD geprobeerd een flinke stempel op het beleid te drukken. Niet alleen met commentaar, maar juist met een positieve inbreng en eigen initiatief voorstellen hebben wij steeds het beleid proberen te sturen naar onze liberale uitgangspunten. En bij onoverbrugbare meningsverschillen hebben wij onze eigen verantwoordelijkheid genomen door zelf actie te ondernemen, zoals o.a. bij het klimaat voorstel RES. De VVD voorstellen over  inzet voor meer AED’s en opleidingen,  en de uitstraling van de gemeente met de Oldebroeker vlag werden zelfs unaniem aangenomen.

Maar we willen meer, we kunnen meer.

En dat willen wij de komende jaren nog veel meer tot uitdrukking laten komen, met goede en enthousiaste mensen, die weten wat er speelt.

Het is de VVD Oldebroek  weer gelukt  met een lijst te komen waar naast ervaring, ook jonge, serieuze,  kritische kandidaten op staan met kennis en kunde, en zelfs al 4 jaar meedraaien in vertegenwoordigende commissies! Getraind, capabel en klaar om de komende raadsperiode  het raadslidmaatschap succesvol in te kunnen vullen

De komende 4 jaar willen wij ons inzetten om nu eindelijk eens voldoende woningen te gaan bouwen voor  jong, starter, gezinnen en senioren. Dat wordt hoog tijd. Ook de ontwikkelingen in Oldebroek centrum liggen al veel te lang stil.. En wat te denken van de niet haalbare milieuvoorstellen voor windmolens en zonneparken? En onze financiële rek is er volledig uit, de reserves zijn verdampt.

De coalitie van CU, SGP en ABO hebben hun kansen om Oldebroek vooruit te helpen gehad.

Kan en wilt u  het anders?

Help dan de VVD sterker worden !!

 

Namens de VVD fractie,

Henk Kemp