Loskoppelen AOW: Stevig signaal naar Den Haag

Afgelopen maandag is er mede namens de VVD Oldebroek een brief verstuurd aan Sophie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. In deze brief spreken we ons uit over het voorstel om de hoogte van de AOW los te koppelen van het minimumloon. Samen met zeven andere Gelderse VVD-fracties hebben we daarmee een stevig signaal afgegeven in Den Haag. Als lokale partij voelden we ons genoodzaakt om ons uit te spreken, omdat wij voorzien dat de voorgenomen loskoppeling enorme impact heeft op de beurs van onze oudere inwoners. We hebben het afgelopen jaar te maken gehad met sterke inflatie. Niet alleen de vaste lasten, zoals de huur- en gasprijzen, stijgen, maar ook boodschappen worden steeds duurder. VVD Oldebroek vindt dat de hoogte van de ouderdomsvoorziening in lijn moet blijven met de kosten voor het levensonderhoud.

Geachte mevrouw Hermans,

Wij, als fractie en bestuur van VVD-Liberaal 2000 Voorst en de mede-ondertekenaars willen u middels dit schrijven onze grote zorg overbrengen omtrent het kabinetsvoornemen om de koppeling tussen de hoogte van de AOW en het minimumloon los te laten. Hoewel we als lokale afdelingen primair ons bezighouden met gemeentelijke politiek verstaan we onszelf ook als voelspriet van de landelijke politiek in de samenleving.

Vanuit die positie voelen we ons geroepen u te vragen de kabinetsplannen omtrent de AOW in de huidige vorm niet goed te keuren. Juist in deze tijd van stijgende inflatie geeft het geen pas om een groep wiens inkomen al jaren stilstaat en die daar zelf weinig aan kunnen veranderen in de kou te laten staan.

Daarmee sluiten we ons aan bij de oproep van de seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66 die afgelopen week samen met de ouderenbonden al hun grote zorgen over de plannen in een gezamenlijke verklaring uiten.

Nederland had en heeft nog altijd een degelijk en eerlijk pensioenstelsel, daarbij hoort naar onze stellige overtuiging ook dat de pensioenhoogte in lijn blijft met de kosten voor het levensonderhoud. We roepen u als voorzitter van de grootste regeringsfractie op om het kabinet tot herbezinning te manen en wensen u daarbij veel sterkte en wijsheid toe.

Namens fractie en bestuur VVD-Liberaal 2000 Voorst,

VVD-Oldebroek

VVD-Rheden

VVD-West Betuwe

VVD-Culemborg

VVD-Beuningen

VVD-Heerde

VVD-Oost-Gelre

VVD-Lochem