Afval hoort niet in buitengebied !!

Afval en zwerfvuil hoort niet in het buitengebied. Het is slecht, ontsiert en is in sommige gevallen zelfs levensbedreigend voor de flora, fauna en het vee.


 

 

De jaarlijkse schoonmaakdag vond afgelopen weekend plaats in ons mooie buitengebied en uiteraard was de VVD aanwezig.

Georganiseerd door de polderbewoners Oosterwolde in samenwerking met WBE Oldebroek/Oosterwolde en Weidevogelbescherming Randmeerkust kwamen velen samen bij de Winterdijk Oosterwolde.
 
Na een gedegen introductie werden er meerdere groepen gevormd die op pad gingen met papierprikkers, prikstokken en handschoenen.
 Na enkele uren keerden we terug met vele vuilniszakken vol, en spraken de verbazing uit over zoveel troep die was gevonden langs de wegen. Varierend van lege flessen, veel blik, plastic en andere rommel.
Maar ook langs de waterkant van het Randmeer in de riet stroken werden de meest vreemde zaken aangetroffen zoals roeipeddels, jerrycans, een kano, enkele surfplanken en zelfs een tuinset op een vlonder!
 Allemaal zaken die niet in de natuur thuishoren.
Door deze actie is  het buitengebied weer een stukje schoner, en hopen dat het besef er bij iedereen komt dat we onze natuur moeten blijven beschermen.
Voor de initiatiefnemers en alle deelnemers in elk geval een groot compliment voor hun inzet!