Capaciteit brandkranen

Tijdens de bestrijding van een recente grote brand op vrijdag 18 februari 2022 van een pand aan de Zuiderzeestraatweg in de gemeente Oldebroek bleek de aan te voeren watercapaciteit via de bestaande brandwaterkraan punten erg summier. Als gevolg daarvan moest al in een vroeg stadium van de bestrijding een grote hoeveelheid water van elders worden aangevoerd.

Schriftelijke vragen VVD

De veiligheid, en daarmee dus ook de brandveiligheid is ontzettend belangrijk voor de VVD en al onze inwoners.

De VVD heeft over deze casus de volgende vragen:

 


       
1.     Is het college op de hoogte van de geschetste problemen in  dit voorkomende geval?

2.     Kan het college aangeven wat de oorzaak is van de onvoldoende waterdruk/waterhoeveelheid?

3.    Kan het college aangeven wie of welke instantie verantwoordelijk is voor de staat van onderhoud en controle van de brandwaterkranen ?

4.    Is het College het met de VVD eens dat er zo spoedig mogelijk moet worden onderzocht hoe het toezicht op de staat van de brandkranen en het bijhorende staat van is?

5.     Is het College bereidt alles op alles te zetten om, in het kader van de veiligheid, deze situatie zo spoedig mogelijk te optimaliseren?

6.    Is het college bereid op korte termijn de Gemeenteraad hierover te informeren?

 

 De VVD hoopt helderheid te krijgen, en dat deze situatie snel tot het verleden behoort. Want VEILIGHEID raakt ons allemaal!