VVD Oldebroek: Belofte maakt schuld.

Op initiatief van de LOKALE VVD Oldebroek kwam een goed vertegenwoordigde groep boeren uit Oldebroek afgelopen donderdag bijeen in Dorpshuis De Heerdt in Oosterwolde. De gemeente raad van Oldebroek had bij unanieme motie al 2 x een oproep aan het college gedaan om onze boeren te steunen in hun strijd tegen de stikstofmaatregelen. Maar de LOKALE VVD had ook de grotere partijen, die in de Provincie zijn vertegenwoordigd, opgeroepen hun Statenleden hier bij te betrekken. En belofte maakt schuld.Dat was de reden dat Henk Kemp, de lokale VVD fractievoorzitter , al die boeren, samen met  de woordvoerder Stikstof van de VVD statenfractie Rene Westra had uitgenodigd. Ook statenlid Boender van Landbouw / Platteland en Natuur was aanwezig.

De VVD  statenleden zijn van mening dat de uitvoeringsplannen die de provincie moet gaan maken, alleen vorm en draagvlak zullen krijgen als de agrariĆ«rs vol worden betrokken bij de invulling hiervan.  Deze ochtend werd bedoeld als eerste aftrap en kennismaking, maar ook om eerst de vele vragen en onduidelijkheden van het beleid aan de orde te stellen.

Want via meerdere (sociale )wegen gaan er al de wildste verhalen over plannen in de nabije toekomst, en het was aan de Statenleden om hier helderheid in te scheppen.

Nadat de eerste kruitdampen waren opgetrokken werden de onderliggende zorgen besproken, en blijken de boeren bereid, tijd te willen steken in meedenken en mee inventariseren.

Dat alles om, samen met de VVD statenleden, een gedegen opzet te maken om te komen tot een goed uitvoerbaar, realistisch en financieel aantrekkelijk plan te maken voor onze boeren, hun bedrijven en hun gezinnen in onze regio.

De VVD, die de grootste fractie in de Gelderse Staten vormt, heeft hierin nu eenmaal een grote verantwoordelijkheid, en daar worden zij dan ook op aangesproken.

Fractievz Henk Kemp was bijzonder tevreden over de grote opkomst en de opbouwende en positieve  wijze waarmee onze boeren het gesprek in  gingen.

Na de zomer zullen er in meer bijeenkomsten met statenleden en boeren daadwerkelijk invulling worden gegeven aan de bedoelde uitvoeringsmaatregelen.