Vol gaan met frisse moed !

Na de zomervakantie begint de VVD fractie vol goede moed aan het politieke seizoen 2022 – 2023. De stofwolken van de verkiezingen en de formatie zijn neergedaald en het is tijd om verder te kijken. Ook het komende jaar willen wij weer een constructieve bijdrage leveren en mooie dingen bereiken voor onze inwoners.


 Het is een goede gewoonte om als raad het nieuwe politieke seizoen te beginnen met een startactiviteit. Dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan het artillerieschietkamp (ASK) bij Oldebroek. Wat de VVD betreft een verborgen parel in onze omgeving. Zowel vanwege het adembenemende uitzicht als je bovenop de Knobbel staat als vanwege de historische waarde.

 

Het artillerieschietkamp is namelijk al ruim 140 jaar aan Oldebroek verbonden. De rijke geschiedenis van de veldartillerie is vormgegeven in een klein museum dat is gevestigd op het terrein van het ASK. Een echte aanrader!  De rondleiding over het terrein werd verzorgd door de luitenant kolonel en de majoor van het schietkamp. Zij hebben het verloop van een oefening verder toegelicht, maar konden ons ook veel vertellen over hoe defensie op haar manier bijdraagt aan het landschapsbeheer.

 

De primaire taak van defensie is natuurlijk om onze vrede en veiligheid te waarborgen. We worden er tegenwoordig dagelijks aan herinnerd dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.  De Russische inval in Oekraïne heeft ook effect gehad op onze gemeente. Het onderstreept de noodzaak om ons voor te bereiden om onszelf en Europa te verdedigen.

 

Dus mocht u soms eens wat geluidsoverlast ervaren vanwege de broodnodige schietoefeningen, weet dan dat een van de  grootste werkgevers van onze gemeente en ons land, bezig is de vrede en veiligheid handen en voeten te geven door onze mannelijke en vrouwelijke soldaten zo goed mogelijk te trainen. Zodat u weer goed kan slapen.

 

VVD fractie Oldebroek