Reclamebelasting

Eerder al hoopte de VVD een wijzigingsvoorstel in te dienen tijdens de begrotings vergadering.

Dit is dus gelukt!

Unaniem schaarde de andere fracties zich achter het voorstel van de VVD voor komend jaar 2023 de inning van reclamebelasting op  te schorten.

Daarnaast wordt het begrootte bedrag wel uitgekeerd, om zodoende toch de promotie activiteiten van de ondernemers in deze moeilijke tijd te ondersteunen. Een mooi succes!