VVD Motie 4 Merken unaniem aangenomen!

De Stichting de 4 Merken is enthousiast bezig, met 18 agrariƫrs, een gedegen gebiedsprogramma te ontwikkelen.

Zij hebben een bod uitgebracht op leegstaande boerderij en gronden, in bezit van Provincie Gelderland.

De VVD heeft in een motie het Oldebroeker College gevraagd zich hier vierkant achter te scharen, en zo mogelijk druk uit te oefenen om de plan mogelijk te maken.

Het zou toch wel heel treurig zijn als dit, notabene eigen initiatief , niet van de grond zou komen.

In de motie zijn ook de beweegredenen nog uit geschreven.

De voltallige raad heeft zich unaniem achter dit voorstel geschaard!