VVD Oldebroek is laaiend!

Het is heel Nederland wel duidelijk dat de stikstofuitstoot problematiek in de agrarische sector, maar ook in de sector van bouwend Nederland een grote bedreiging is.

Het kabinet meent dat de stikstof uitstoot in de boerensector is van dermate grote omvang dat maatregelen genomen moesten worden.

Ook in het korte verleden was er al zorg, en moesten agrariƫrs die boerenbedrijf wilden uitbreiden hier een vergunning voor hebben. Velen kregen deze vergunning.

Toen de Raad van State echter het Programma Aanpak Stikstof torpedeerde , kwam de uitgifte van nieuwe vergunningen tot stilstand. Dat betekende zelfs dat bij een aantal bedrijven de afgegeven vergunning waardeloos was geworden. De regels werden tijdens de wedstrijd gewijzigd.

Het kabinet  heeft steeds gezegd dat de genoemde bedrijven, de z.g. Pas melders, geholpen en gelegaliseerd zouden worden. Waar mogelijk ook met vrijkomende stikstofrechten.

Nu blijkt steeds meer dat de slagvaardigheid van het kabinet een wassen neus wordt, staat de toekomst van vele agrarische bedrijven op de tocht, en dreigen er zelfs handhavingsmaatregelen en mogelijk faillissementen.

Sommige boeren zijn  bereidt hun bedrijf te beĆ«indigen, en zo komen de stikstofrechten te koop voor bedrijven die wel door willen boeren en een opvolger hebben.

Maar de woest aantrekkelijke regeling die minister vd Wal heeft toegezegd, ligt nog steeds niet op tafel.  Dus nu al rechten kopen zit er nog niet in.

Echter, diverse boerenbedrijven worden nu al  benaderd door grote spelers als Schiphol om de stikstof rechten te verkopen. Immers, Schiphol , en tevens Lelystad Airport, willen uitbreiden. Daar komt bij, deze bedrijven zijn groot, en bereidt hoge prijzen te betalen. Maar van wie is Schiphol eigenlijk? De Nederlandse staat heeft hier de dikste vinger in de pap!

En de boeren die verder wilden met hun bedrijf, vissen achter het net. De boerenbedrijven, ook in gemeente Oldebroek, hebben grote zorgen. En natuurlijk met name de PAS melders.

Deze onzekerheid, deze vertrouwensbreuk van de landelijke politiek met de landbouwsector, maakt de VVD laaiend!

VVD Oldebroek roept dan ook alle lokale fracties op, hun provinciale en landelijke vertegenwoordigers te informeren over onze zorgen, en het beleid op een betere en verantwoorde  wijze vorm te geven.

 

VVD Oldebroek

Henk Kemp